تور توسکستان

گدرشگری در توسکستان

مخصوصا انتهای جاده که کمی شیب می گیرد و از ابرها هم بالاتر می رود بلوط و ممرز از جمله درختان این منطقه جنگلی هستند و در آبان ماه با رسیدن بلوط های جنگلی، حتما افراد بومی و دامداری زیادی را در این مسیر خواهید دید که در حال جمع آوری بلوط برای فروش یا خوراک دام های شان هستند.

Please follow and like us: