طبیعت گردی در جنگل توسکستان

گشت و گذار در جنگل توسکستان

جنگل توسکستان بخشی از محدوده ۴۰ هزار هکتاری پرک ملی هیرکانی است و بیشتر با درختان توسکا، اورس و بلوط پوشیده شده، جاده توسکستان یکی از جاده های زیبای پاییزی ایران است.

Please follow and like us: