جاذبه های کاخ پیترهوف

History Museum and the Hermitage Hermitage

شهر سن پترزبورگ که به فرمان پترکبیر ساخته شده است ، دومین شهر بزرگ کشور آسیایی – اروپایی روسیه می باشد.این شهر در شمال غربی کشور روسیه قرار گرفته است.

Please follow and like us: