جاذبه های گردشگری هندوستان

best-hotels-Jaipur-India-dream-locations-overall

جایپور ( جیپور) از تاریخی ترین شهرهای کشور بزرگ هندوستان است . این شهر که به شهر صورتی شهرت دارد ، مرکز ایالت راجستان می باشد

Please follow and like us: