مجمع‌الجزایر رویایی

تور هاوایی

اقیانوس آرام در اطراف این مجمع‌الجزایر رویایی ، حدود پنج هزار متر ژرفا (عمق) دارد. هاوایی دارای کوه‌هایی آتشفشانی است که دو کوه «مانوئا لو آ» و «کیلوئه آ» دارای آتش‌فشان‌های فعال می‌باشند. یکی از شگفتی‌های ترسناک این جزایر پرتگاهی بسیار بلند در شمال شرقی جزیره‌ی مولوکاوی است که باوجود هزار و صد و پنجاه متر ارتفاع از سطح اقیانوس ، یکی از بزرگ‌ترین پرتگاه‌های جهان به شمار می‌رود

Please follow and like us: