نیبونگ تبال

نیبونگ تبال از دیگر مناطق زیبا و روی‌اشی طبیعت پنانگ است.

نیبونگ تبال از دیگر مناطق زیبا و روی‌اشی طبیعت پنانگ است. در این منطقه در ساحل رودخانه شب‌ها انبوهی از کرم‌های شب بر روی درختان شاه‌پسند می‌نشینند و در اطراف آن پرواز می‌کنند و مناظر بسیار زیبایی از نورهای قطره‌ای سرگردان در هوا به وجود می‌آورند و ساحل رودخانه را نورباران می‌کنند.

Please follow and like us: