مزرعه‌ی پروانه‌های پنانگ

مزرعه‌ی پروانه‌های پنانگ

این مزرعه مجموعه‌ای بزرگ از حشرات و خزندگان مختلف را درون خود جای‌داده است. مجموعه‌هایی از عقرب‌ها ، ماهی‌ها ، خزندگان حاره‌ای ، مارها و پروانه‌ها در این مزرعه زندگی می‌کنند. در این مزرعه گالری‌های هنری و صنایع‌دستی هم به نمایش گذاشته‌شده‌اند.

Please follow and like us: