معبد مار

معبد مار

این معبد در سال هزار و هشت‌صد و پنجاه میلادی در یادبود راهبی چینی ساخته‌شده است. در اطراف این معبد افعی‌های بسیاری زندگی می‌کنند. موزه‌ی مارها در نزدیکی این معبد قرار دارد.

Please follow and like us: