موزه‌ی اسباب‌بازی‌ها

موزه‌ی اسباب‌بازی‌ها

در این موزه بیش از صد هزار نوع از اسباب‌بازی‌ها به معرض نمایش گذاشته‌شده‌اند. اصلی‌ترین طرفداران و علاقه‌مندان این موزه ، کودکان و نوجوانان هستند.

Please follow and like us: