جهانگردی صنعت بدون دود

 اهمیت جایگاه و نقش اطلاع رسانی به عنوان یکی از ابزارهای کشورهای پیشرفته و صنعتی در جهت توسعه همه جانبه صنعت و فرهنگ کشور از جهات مختلف غیرقابل انکار است که البته این تنها موضوعی نیست که فقط در امر صنعت و فرهنگ یک کشور مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد، بلکه شبکه های جهانی اطلاعات مسئولیت توسعه یک کشور را از جهات گوناگون بعهده دارند. که گاهی اوقات در جهت منافع یک کشور و بعضاً در خلاف جهت اهداف به فعالیت می پردازند.

از عناصر پیشرفت یک جامعه، غنای فرهنگی و گسترش این فرهنگ در سطح جهان می باشد که هم اکنون کشورهای مختلف از این ابزار در جهت جانشینی فرهنگ کشورها و یا باصطلاح تهاجم فرهنگی استفاده می نمایند.

در مقوله فرهنگ به عنوان یک شاخص، در گسترش این جنبه نقش نویسندگان، مورخان و هنرمندان به عنوان اساسی ترین عوامل در گسترش فرهنگی یک کشور مطرح می باشند.

در راستای همین عوامل نقش جهانگردان به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه فرهنگی غیرقابل اجتناب است و امروزه صنعت جهانگردی به عنوان تنها صنعت بدون دود در جهان مطرح می باشد. بر همه ما آشکار است که منابع نفتی بعنوان یکی از عناصر تأمین مالی برای کشورهای صاحب این ثروت خدادادی مطرح می باشد و چندی دیگر برنامه سازان اقتصادی این نوع کشورها با ادامه روند فعلی اقتصاد منهای نفت را به صورت تحمیلی خواهند پذیرفت.

مسلماً در دنیای متصور فوق صنعت و کشاورزی به عنوان دو عامل مهم تأمین کننده اقتصاد کشورها همیشه مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته اند و کشورهای صنعتی همواره از این دو بازوی اقتصاد بهره های فراوان برده اند.

اما هر کدام از این صنایع محاسن و معایبی را به دنبال دارد و شاید در دنیای رقابتی آینده کشوری موفق باشد که بتواند از صنعتی باکمترین درجه معایب و بالاترین درجه محاسن برای رشد همه جانبه کشور خود استفاده کند. امروزه آلودگی به عنوان بزرگترین معضل کشورهای صنعتی مطرح است و کمتر کشور صنعتی یافت می شود که از این معضل در امان بوده باشد.

حال با این اوصاف باید به انتظار به پایان رسیدن منابع نفتی کشور زانوی غم در بغل گیریم؟ و یا برنامه سازان اقتصادی نسخه صنعت و کشاورزی را با تحمیل آلودگی به عنوان داروی شفابخش این معضل بپیچند؟

البته این، یکی از معضلاتی است که فقط اقتصاد کشور ما را تهدید می نماید و چه بسیار مشکلاتی که فرهنگ ما را مورد نشانه قرار داده اند و اماده اند تا در فرصت مناسبی تیر را از کمان برهانند.

هر چند که نویسندگان، مورخان و هنرمندان فقط به عنوان عامل توسعه فرهنگی مطرح می باشند.

صنعت جهانگردی و جذب جهانگرد نه تنها به عنوان توسعه دهنده فرهنگ در درجه اول بلکه توسعه دهنده اقتصاد کشور در درجه دوم حائز اهمیت است و کشورهای مختلف کم کم به فکر رقابت در این زمینه، برنامه ریزی های طولانی مدت نموده اند که در مقایسه برای کشور ایران به عنوان یکی از سرچشمه های تمدن و غنای فرهنگی در این صنعت نقش کم رنگی را در سطح جهان مشاهده می نمائیم. که البته ناشی از عوامل مختلفی مانند انقلاب، جنگ، توطئه های استعمار و . . . می باشد

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *