جاذبه های حوض سلطان و آینه نکین اش

حوض سلطان و آینه نکین اش

احتمالا هر وقت که از پایتخت وارد آزادراه قم شده اید، این پهنه سفید رنگ را در سمت چپ جاده دیده اید و دلتان می خواسته سری به آن بزنید این بار دیگر این دیدار را به تعویق نیندازید و راهی حوض سلطان و آینه نکین اش شوید.

Please follow and like us: