بازدید از حوض سلطان

مسافرت به حوض سلطان قم

اگر از تهران به سمت حوض سلطان می روید پس از کوشک ناصری و حدود سه کیلومتر پس از پمپ بنزین کنار جاده و در کنار غذاخوری عرشیا، در سمت راست باید وارد یک مسیر خاکی شوید و از زیر گذری که زیر آزادراه تهران- قم ساخته شده بگذرید پس از حدود یک کیلومتر به یک دو راهی می رسید که مسیر سمت چپ شما را به دریاچه می رساند.

Please follow and like us: