نمکزارهای قم

نمکزارهای دریاچه قم

برای پیدا کردن خروجی دریاچه می توانید از خودروهای امدادی این جاده کمک بگیرید دقت کنید که در فصول بارندگی ممکن است مجبور شوید خودرور را در محل مناسبی نزدیک جاده پارک کنید و با حدود یک ساعت پیاده روی به دریاچه برسید.

Please follow and like us: