سفر در آزادراه تهران- قم

مسافرت در آزادراه تهران- قم

می توانید با وسایل نقلیه عمومی که از آزادراه تهران- قم عبور می کنند، در ابتدا جاده دریاچه پیاده شوید. البته باید دقیقا محل این خروجی را بدانید، در غیر این صورت خطر گمشدن وجود دارد. البته می توانید از شهر قم هم برای این دریاچه تاکسی بگیرید. خوشبختانه اهالی قم چند مسیر دسترسی به دریاچه حوض سلطان بلدند.

Please follow and like us: