گلهای شقایق

Shaghayegh-flower

محیط زیست اطراف شهر پلور و دشت لار ، جزو مناطق حفاظت شده به حساب می آیند و برای ورود به قسمت هایی از آن نیاز به مجوز سازمان محیط زیست دارید . فرصت را از دست ندهید ، عمر شقایق های لار کوتاه است ، چند ساعتی را در کنارشان زندگی کنید .

Please follow and like us: