راهنمای سفر به شیراز

rahnamay safarbe shiraz

نارنجستان قوام : عمارت قجری نارنجستان قوام ، سالهای سال یکی از مهمترین مراکز سیاسی شیراز بوده است . ساختمان زیبای نارنجستان ، پر از آیینه کاری ، نقاشی ، کاشی کاری ، گچبری و منبت کاری است . این عمارت با باغ باصفای نارنجش در مسیر خیابان لطفعلی خان به حرم شاهچراغ (ع) قرار دارد . در این خیابان سری هم بزنید به خانه زینت الملک که از آن خانه های قاجاری زیبای شهر است .

Please follow and like us: