باغ های شیراز

bagh hay shiraz

باغ های شیراز : اگر می خواهید از هوای بهاری شیراز سرمست شوید ، به باغ های دلگشای شیراز سری بزنید و لابلای گل ها و سبزه ها و سروهای شیرازی چند ساعتی را بگذرانید . باغ ۱۳ هکتاری عفیف آباد یا گلشن در خیابان عفیف آباد قرار دارد و موزه سلاح های نظامی را هم تماشا کنید . باغ مشهور و جهانی ارم نیز با سروهای ناز و گل و گیاهان طرب انگیزش در خیابان ارم قرار دارد . باغ جهان نما در نزدیکی دروازه قرآن و باغ دلگشا در مسیر آرامگاه سعدی ، باغ های دیگر شهر هستند .

Please follow and like us: