امامزاده شاه چراغ (ع)

shah cheragh

امامزاده شاه چراغ (ع) : بارگاه احمدبن موسی(ع) ، برادر امام رضا (ع) نیازی به معرفی ندارد و باید برای زیارتش به خیابان احمدیه شیراز بروید . پس از زیارت به معماری امامزاده که از دوره دیلمیان به جای مانده دقت کنید و سری هم به موزه امامزاده بزنید .

Please follow and like us: