بازار شیراز

bazar shiraz

بازار : بازار ۳۰۰ ساله شیراز یکی از زیباترین بازارهای ایران است و از دوره زندیه به یادگار مانده است . انواع دست بافت ها ، میناکاری و اشیای عتیقه و نیز سوغات های دیگر استان فارس از جمله عرقیات مشهور آن را می توانید در این بازار پیدا کنید . به بازار سرای مشیر و عمارت زیبای صنایع دستی آن هم سری بزنید . در چند قدمی بازار حمام و مسجد وکیل قرار دارد که می توانید به آنجا بروید و از این آثار تاریخی هم بازدید کنید .

Please follow and like us: