مهمترین و بزرگترین بنای دوره زندیه

arg karim khan

ارگ کریمخان : مهمترین و بزرگترین بنای دوره زندیه ، همین ارگ است که مرکز حکومت شاهان زند بود . مجموعه ارگ با تزئینات و معماری زیبای دوره زندیه در مرکز شهر شیراز و نزدیک چهارراه زند قرار دارد .

Please follow and like us: