سفر به شهرایروان

جذابه های شهر ایروان

سفر به شهرایروان به همراه هیات سیاسی – اقتصادی ایران – که در معیت دکتر حبیبی معاون اول رییس جمهوری به ارمنستان انجام شد

Please follow and like us: