هواپیمایی امارات متحده عربی

First Apartment

هواپیمایی امارات متحده عربی با معرفی این امکانات تازه، نام کلاس‌های کابین این خط هوایی را دوباره تعریف می‌کند. First Apartment سوئیت کاملا اختصاصی با سالن استراحت جداگانه، مینی‌بار خنک، سرویس بهداشتی اختصاصی و کمد است. تعداد این سوئیت‌ها ۹ تا خواهد بود که تنها کابین اختصاصی فرست کلاس در این صنعت به‌شمار می‌روند.

Please follow and like us: