تخت جمشید

takhet jamshid

حتی یکی از آژانس های معتبر که همه ساله تورهای داخلی شیراز و اصفهان و گلابگیری کاشان برگزار می کرد، به دلیل آن که تمام ظرفیت هتل های طرف قراردادش در این شهرها توسط توریست های خارجی رزرو شده، در بهار آتی، به جز ایام نوروز ، تور داخلی برگزار نمی کند.

Please follow and like us: