هتل جنگلی

hotel jangali

حتی در برخی نقاط دنیا، هتل های ابتکاری می سازند تا توریست های خاص را پذیرش کنند. مثلا هتل استوانه ای که صرفا استوانه های بتونی است که داخلش را برای یک نفر یا دو نفر تجهیز شده است برای طبیعت گردان و توریست های تورهای ماجراجویانه در نظر گرفته شده است یا هتل های یخی که همه ساله در فصل سرما با یخ ساخته می شود و سپس آب می شود، یا هتل هایی که در دل کوه کنده شده اند و نظایر این.

Please follow and like us: