هتل استوانه ای

hotel ostevanei

هتل های ابتکاری می سازند تا توریست های خاص را پذیرش کنند. مثلا هتل استوانه ای که صرفا استوانه های بتونی است که داخلش را برای یک نفر یا دو نفر تجهیز شده است برای طبیعت گردان و توریست های تورهای ماجراجویانه در نظر گرفته شده است یا هتل های یخی که همه ساله در فصل سرما با یخ ساخته می شود و سپس آب می شود

Please follow and like us: