مسجد ایا صوفیه، حاجیا صوفیا

بازدید از مسجد ایا صوفیه

نام دیگر مسجد ایا صوفیه، حاجیا صوفیا گفته می‌شود. ایا صوفیه به معنای کلیسای معرفت الهی است. این بنا یکی از شاهکارهای معماری بیزانسی به شمار می‌رود. گنبد این مسجد پنجاه‌وشش متر ارتفاع دارد و نمادی از بهشت هست و به شیوه‌ای طراحی‌شده است که گویی در آسمان معلق است.

Please follow and like us: