آرامگاه‌های سینان

بازدید از آرامگاه‌های سینان

در این مسجد زیبا آرامگاه‌های سینان، سلطان احمد اول و همسرش روکسلانا قرار دارد. کاروانسرا و کاشانه‌های ستاره‌شناسی و فواره‌های بلند آب از دیگر زیبایی‌های این مسجد است.

Please follow and like us: