مراکز خرید ساحلی

istanbul_beach

این موزه در قرن شانزدهم میلادی قصر ابراهیم پاشا بوده است. در این موزه بیش از چهار هزار اثر هنری نگهداری می‌شود. جا قرآنی‌ها و رحل‌های دوره‌ی عثمانی، فرش‌های دست‌بافت ترکی و چادرهای کوچ‌نشینیان از دیدنی‌های این موزه است.

Please follow and like us: