oslo4

شهر اسلو در کشور کوهستانی و سردسیر نروژ قرار دارد و بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر این کشور می باشد که به عنوان پایتخت و مرکز اداری و سیاسی نروژ برگزیده شده است.

Please follow and like us: