مسجد کبود

آثار تاریخی تبریز

در پی کاوش‌های باستانی اطراف کوی مجید (مسجد کبود) در اواسط دهه هفتاد شمسی و کشف بقایایی از دوران پیش از تاریخ (قبور و اشیاء) در این محل؛ قدمت سکونت در آن، ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مربوط به تمدن موسوم به سفال خاکستری می‌رسد. شواهد و قرائن حاصل از آن نشان می‌دهد که سابقه شهرنشینی و مدنیت در شهر تبریز حداقل به ۴۵۰۰ سال قبل می‌رسد.

Please follow and like us: