سفر شهر لیماسول

جاذبه های شهر لیماسول

کشوری با هتل های خیلی خیلی ارزان فاصله تهران تا قبرس با هواپیما نزدیک به دو ساعت و ۲۰ دقیقه است.

Please follow and like us: