جدیدترین خط قطار سریع السیر دنیا

مسافرت جذاب

لبه چرخها روی خط آهن می افتد و قطار را در امتداد مسیر هدایت می کند. اصطحکاک غلتشی بین چرخهای فولادی و خطوط آهن فولادی در مقایسه با اصطحکاک چرخ اتومبیل ها با سطح جاده بسیار اندک است بنابراین راه آهن برای به حرکت در آوردن تعداد زیادی مسافر یا حجم عظیمی کالا به نیروی نسبتا کمی نیاز دارد و سرشت «خود هدایتگر» آن کنترل رفت و آمدش را عاملی مهم در ایمنی و کارایی حمل و نقل به شمار می آید تسهیل می کند.

Please follow and like us: