راه اندازی سریع ترین قطار دنیا در ژاپن

مسافرت

در سال ۱۸۰۴ یک مهندس انگلیسی به نام ریچارد تروینیک (R. Trevithick) نخستین لوکوموتیو بخاری را ساخت. نخستین راه آهن همگانی جهان که با نیروی بخار کار می کرد یعنی راه آهن استوکتون به دارلینگتون به وسیله جورج استیونسون ساخته شد و در سال ۱۸۲۵ گشایش یافت در ابتدا از این وسیله برای خدمات حمل بار استفاده می شد و مسافران همچنان گذشته با نیروی اسب جا به جا می شدند.

Please follow and like us: