سریع ترین قطارهای جهان

رزرو آنلاین بلیط قطار

اما راه آهنی که امروز می شناسیم ریشه در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم دارد که در آنها از چرخ های آهنی لبه داری استفاده می شد که با نیروی بخار روی ریلهای آهنی حرکت می کردند بعدا فولاد جانشین آهن چرخها و خطوط آهن شد.

Please follow and like us: