مهماندار قطارهای سریع السیر چین

راه آهن لیورپول – منچستر

پیش نمونه واقعی جدید ، راه آهن لیورپول – منچستر (در انگلستان) بود که در سال ۱۸۳۰ افتتاح شد که از نیروی بخار بهره می گرفت و هم مسافر حمل می کرد و هم بار. جورج استیونسون این خط را ساخت و لوکوموتیو مشهور راکت مجهز به دیگ بخار با لوله های چندگانه که بر دیگ بخارهای تک لوله ای که قبلا به کار می رفت بسیار برتری داشت.

Please follow and like us: