شهر پلکانی ماسوله

shahr pelekani masoleh

جاذبه‌های طبیعی: قلل شاه‌معلم (شامولوم)، آسمان‌کوه، لاسه‌سه، تروشوم و کله‌قندی که قله شاه‌معلم با ارتفاع ۳۰۵۰متر بلندترین نقطه استان گیلان است و چند آبشار زیبا از جمله پر سر و کوبن.

Please follow and like us: