مناطق شگفت انگیر سوباتان در گیلان

manategh shegeft angiz sobatan dar gilan

جنگل های انبوه تالش ، از غرب به ییلاق های اردبیل و دریاچه زیبای نئور ، از شمال به رودخانه خروشان (( لیسار)) و ییلاق های (( خطبه سرا )) و از جنوب به مناطق ییلاقی (( آسبومار جو کندان )) متصل است

Please follow and like us: