دیدنی های اصفهان

didani hay esfehan

سفر را از استان اصفهان و باغ فین کاشان شروع می کنیم ، به باغ چهلستون می رویم و بعد پاسارگاد ، ارم ، شیراز ، از آنجا هم راهی دولت آباد یزد و باغ پهلوان پور مهریز می شویم . مقصد بعدی باغ شازده کرمان است و در آخر به اکبریه بیرجند می رسیم . البته باغ عباس آباد بهشهر هم یکی از این ۹ باغ است ، اما به دلیل فاصله زیادش از بقیه در این برنامه نیست و باید سفر دیگری برای تماشای آن ترتیب بدهید .

Please follow and like us: