پرندگان-ناژوان-اصفهان

parandegan nazhvan

پهلوان پور مهریز : باغ پنج هکتاری پهلوان پور مربوط به اواخر دوره قاجار است و سه قنات معروف مهریز دست به کار شده اند تا از زیرزمین ، درختان خشک این باغ پرورش یافته کویری را سیراب کنند . ساختمان زیبای کوشک که به شربتخانه هم معروف است ، حمام و آشپزخانه از بناهای پهلوان پور است که در میان درختان خرمالو ، انار و بادام جا خوش کرده اند . این باغ آراسته در میان یک برج و باروی کاهگلی زیبا محصور شده و مهمانش که شوید ، دیوارهای کاهگلی یاد کوچه باغ های قدیمی را برایتان زنده می کند .

Please follow and like us: