باغی تماشایی ایران

bagh hay tamashay iran

فین کاشان : اولین مقصد سفر ، باغ فین کاشان است ، باغی تماشایی تلفیقی از معماری دوره های صفویه ، زندیه و قاجار . منبع آب جوی های فیروزه ای باغ با فواره های کوچک ، آب چشمه « سلیمانیه» کاشان است که آب را به درختان سربه فلک کشیده دورتادور باغ می رسانند .

Please follow and like us: