باغ شازده ماهان

baghe shazedeh mahan

باغ شازده ماهان : اگر بگوییم باغ شازده یکی از زیباترین باغ های ایران است اغراق نکرده ایم . باغ شازده یا شاهزاده که مربوط به اواخر دوره قاجاریه است در دل کویر آباد شده و یکی از جالب ترین تفاوت های این باغ کویری با بقیه باغ های ایرانی پلکانی بودن جوی های وسط باغ است که با فواره های بلندشان منظره زیبایی را جلوی کوشک باغ خلق کرده اند . این باغ زیبا با آن درختان متنوع و فراوانش اگرچه در همه فصل ها تماشایی است ، اما اردیبهشت آن چیز دیگری است .

Please follow and like us: