تور باغهای ایرانی

tour bagh hay irani

پاسارگاد : پاسارگاد قدیمی ترین باغ ایرانی است که تمام باغ های ایرانی امروزی الگوی آن را دنبال کرده اند . این باغ خشک و بی دار و درخت امروزی ، روزگاری با جوی های پرآبش ، در سرسبزی و زیبایی زبانزد جهان باستان بود.

Please follow and like us: