ارسی بزرگ عمارت

emarati bozorg

دولت آباد : باغ عمارت دولت آباد یزد ، زمانی که حدود ۲۶۰ سال پیش آباد شد ، درختانش بیشتر و انبوه تر از امروز درختان سبز و تنومند باغ کم شده اند و آنچه این مجموعه را معروف کره ، ارسی بزرگ عمارت و بادگیر بلند ۳۳ متری آن است . ساختمان هشتی و بادگیر ، تالار آیینه ، آب انبار دو دهانه و باغ ناصر و مهم تر از همه استخر بزرگ آبی وسط باغ از دیدنی های باغ دولت آباد هستند . فراموش نکنید که بعد از گشت وگذار در این باغ زیبا ، روی تخت های گوشه باغ لم بدهید و خودتان را مهمان بستنی و فالوده کنید .

Please follow and like us: