گردشگری خراسان جنوبی

کله کوب آیسک

محوطه تاریخی «کله کوب آیسک» و سد «زو» از یادگارهای بیش از اسلام در این شهرستان هستند. مجد جامع ، آب انبار و کاروانسرای سریان یا رباط شاه عباسی، مقبره توران شاه، مسجد جامع سه قلعه و برج حصار سه قلعه از بناهای شاخص سریان است. اگر از علاقه مندان نجوم هستید، از منطقه گردشگری کوپر نوردی سریان غافل نشوید که به بهشت منجمان شهرت دارد

Please follow and like us: