جزیره سنتینل شمالی (North Sentinel Island)، جزایر اندامان