پارک جنگلی لویزان در زمستان۱

تفریحگاه تهران

برای تهران چندین تنفس گاه سبز باقی مانده است. بوستان هایی مثل لویزان ، سرخه حصار ، چیتگر و پردیسان این لکه های سبز غیر از راحت تر کردن تنفس برای ساکنان تهران، امکاناتی را هم برای بازی، تفریح و گشت و گذار برای آنها فراهم می کنند. یکی از زیباترین این بوستان ها، بوستان جنگلی لویزان است که تقریبا ۱۴ کیلومتر مربع وسعت دارد.

Please follow and like us: