KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

شهر پکن یکی از شناخته شده ترین و مشهورترین شهرهای دنیاست. این شهر پایتخت کشور بزرگ جمهوری خلق چین است. در این شهر آثار تاریخی و توریستی بسیار فراوانی وجود دارد.

Please follow and like us: