جاذیه اصلی شهر Graz

jazebe didani Graz

جاذیه اصلی شهر Graz همین پلکان است. این پلکان از همه نقاط شهر قابل دیدن است. این پلکان ۲۶۰ پله دارد.

Please follow and like us: