جاذبه های ژاپن

jazbe hay zhapon

این باغ برای گرامیداشت درگذشتگان زلزله هانشین در سال ۱۹۹۵ ساخته شده است

Please follow and like us: