وسایل ضروری سفر

چگونه کم هزینه تر سفر کنیم؟

قبل از اینکه چمدان ببندید ، کاغذ و قلمی بردارید و وسایل ضروری که لازم دارید را بنویسید و کم کم آنها را تهیه کنید. دقت کنید وسایل و کالاهایی که لازم دارید و در خانه دارید را حتما با خودتان ببرید تا به خرج دوباره نیفتید. داروها ، دستگاه فشارسنج ، تست قند خون ، وسایل بچه ها مخصوصا اگر کودک نوپایی دارید را فراموش نکنید. دمپایی ، حتی کبریت و … را هم بردارید تا مجبور نشوید برای پیدا کرئن وسیله ای از این طرف شهری که نمی شناسید به سمت دیگری بروید و از طرفی هم زمان را از دست بدهید و هم وسیله ای که در خانه داشته اید را با قیمت بیشتری بخرید.

Please follow and like us: